1. Er wordt gepeeld volgens de spelregels en de wedstrijdbepalingen van het K.N.K.V., voor zover daar in de reglementen niet van is afgeweken.

 2. De speeltijd van een wedstrijd bedraagt, zowel bij de aspiranten als bij de pupillen,
  2 x 15 minuten (wisselen inbegrepen). De speeltijd van een welpenwedstrijd bedraagt
  2 x 10 minuten en in de rust mag elk welpenteam 10 x op de korf schieten.

 3. Er wordt gepeeld met achttallen in twee vakken. Een ploeg bestaat uit 4 jongens en 4 meisjes. In overleg met de wedstrijdleiding is het toegestaan om in voorkomende gevallen een meisje als jongen te laten spelen.

 4. Bij de aspirantenklassen (groep 7 en 8) wordt na elke twee doelpunten van vak gewisseld. Bij de pupillenklassen (groep 5 en 6) wordt na de eerste speelhelft, ongeacht het aantal doelpunten, van korf en functie gewisseld, zodat de spelers en speelsters gedurende de gehele wedstrijd in hetzelfde vak spelen.

 5. De ploeg die het eerst in het wedstrijdprogramma wordt genoemd, heeft de keuze van het aanvalsvak en neemt de bal uit.

 6. De ploegen zijn verplicht vijf minuten voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Een ploeg die te laat komt staat reglementair met 1-0 achter. Een ploeg die niet op komt dagen, verliest met 5-0.

 7. Het beginsignaal , het wisselsignaal na 15 minuten en het eindsignaal wordt centraal gegeven. Dit signaal is altijd geldig, er wordt geen blessuretijd bijgetrokken. Alleen een strafworp dient altijd genomen te worden. Bij de welpenwedstrijden worden deze signalen niet gegeven, dit regelt de scheidsrechter.

 8. Bij het gelijk eindigen in een poule van meerdere ploegen, is achtereenvolgens het doelsaldo en het aantal door de ploegen gescoorde doelpunten beslissend. Is na toepassing van het hiervoor vermelde nog geen beslissing verkregen omtrent de bezetting van de eerste en/of tweede plaats in de poule, dan nemen 4 spelers en 4 speelsters van de ploegen die voor die plaatsen in aanmerking komen om en om ieder een strafworp. De scheidsrechter stelt door loting vast welke ploeg begint. De ploeg die de meeste doelpunten verkrijgt is de winnaar. Het nemen van strafworpen wordt, zo nodig, in dezelfde volgorde herhaald totdat er een beslissing is verkregen. Eindigt een finalewedstrijd in een gelijkspel, dan worden er direct strafworpen genomen.

 9. Het is niet toegestaan spelers of speelsters van een hoger team te laten uitkomen in een lager team. Het is niet toegestaan aspiranten in te laten vallen in pupillenploegen of pupillen in te laten vallen in welpenploegen. In een wedstrijd mogen maximaal 4 personen worden gewisseld (bij de welpen in overleg met de scheidsrechter eventueel meer). Terug wisselen is niet toegestaan.

 10. In gevallen, waarin de reglementen niet of onvoldoende voorzien, beslist de wedstrijdleiding.

 

Welke ploegen gaan door naar de finalerondes op vrijdag 18 mei 2018

 • Pupillen:
  In de 1e en 3e klasse Pupillen gaan alle nummers 1 en 2 door en de 2 beste nummers 3 van de drie poules.
  In de 2e klasse Pupillen gaan alle nummers 1 en 2 door.
 • Aspiranten:
  In de 1e klasse Aspiranten gaan alle nummers 1 en 2 door en de 2 beste nummers 3 van de drie poules.
  In de 2e en 3e klasse Aspiranten gaan alle nummers 1 en 2 door.

Men dient zich te houden aan de aanwijzingen van de wedstrijdleiding.


Mocht het onverhoopt minder weer zijn, dan kunt u vanaf 17.00 uur bellen naar de kantine van de korfbalvereniging Wit-Blauw, telefoonnummer 3318285 of deze site in de gaten houden.

 

Let op !
De welpen spelen dit jaar 1 x 15 minuten per wedstrijd éénvakskorfbal. Dit betekent dat er twee korven (elk team heeft zijn eigen korf) in het veld staan zonder middenlijn. De spelers zijn zowel aanvaller als verdediger.
Het team, dat in het veld staat, bestaat uit 2 jongens en 2 meisjes. Wisselen gebeurt vanaf de achterlijn van de eigen korf (in principe mag er 8 keer gewisseld worden en terug wisselen is ook toegestaan).
Natuurlijk wel een jongen voor een jongen en een meisje voor een meisje.